ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ & ΜΑΓΝΗΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / ∆ΙΦΥΛΛΗ

∆ιατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις αλλά και σε απομίμηση ξύλου κατόπιν παραγγελίας.

Παράθυρα ασφαλείας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η τοποθέτηση του αποτελεί απλή υπόθεση και μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 τρόπους: Στη μέση του ανοίγματος του παραθύρου (λαμπά) και πρόσωπο με κορνίζα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εταιρεία παρουσιάζει τώρα μία νέα εκδοχή του παραπάνω προϊόντος ενσωματώνοντας στο παράθυρο, εκτός από τζάμι και σίτα!

ΔΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ

• Μπάνιο • Κλιμακοστάσιο • ∆ημόσια έργα • Νοσοκομεία • Σχολεία

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

∆ιαθέτει περσίδες (μπάρες) με ενσωματωμένο τζάμι, οι οποίες ρυθμίζουν τη φωτεινότητα του χώρου και την είσοδο και έξοδο του αέρα, ενώ η σπανιολέτα του έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τις βασικές λειτουργίες του παραθύρου (άνοιγμα, μερικό άνοιγμα, κλείσιμο), διαμορφώνοντας έτσι το εύρος του ανοίγματος. Επιπλέον, όλες οι επιφάνειες των τζαμιών (περσίδες) “πατούν” πάνω σε λάστιχα, για τέλεια μόνωση.

∆ιατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις αλλά και σε απομίμηση ξύλου.

TOP